جدیدترین کتاب‌های انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی

مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی هفت کتاب زیر را به کارنامه‌ی انتشارات خود در سال 1400 افزود: ______________ (1) واکاوی فاصله بین تئوری و عمل در رشته‌های حسابداری و حسابرسی و تعیین سرفصل‌های مفقوده در آموزش دانشگاهی تألیف: شهناز مشایخ و فاطمه بابایی 172 صفحه چاپ اول: 1400 (2) دستورالعمل حسابرسی بنگاه‌های کوچک (با […]

بیشتر بخوانید

انتشار دستورالعمل های حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای ایفای مسئولیت قانونی و حرفه ای خود، آخرین نسخه دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه های کوچک و بنگاه های متوسط و …. انتشار دستور العمل های حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای ایفای مسئولیت قانونی و حرفه ای خود، آخرین نسخه دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه های کوچک و بنگاه های متوسط […]

بیشتر بخوانید