استاندارد حسابداری شماره ۲۲- گزارشگری مالی میان­دوره­ ای

استاندارد حسابداری شماره ۲۲- گزارشگری مالی میان­دوره­ ای در مجمع سازمان حسابرسی که در روز شنبه بیست و دوم آبان با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دکتر سیداحسان خاندوزی برگزار گردید، استاندارد حسابداری شماره ۲۲ با عنوان ”گزارشگری مالی میاندوره‌ای“ به تصویب رسید. هدف این استاندارد، تعیین حداقل محتوای گزارش مالی میان­دوره­ای و تعیین اصول شناخت […]

بیشتر بخوانید