استاندارد حسابداری شماره ۲۲- گزارشگری مالی میان­دوره­ ای

استاندارد حسابداری شماره ۲۲- گزارشگری مالی میان­دوره­ ای در مجمع سازمان حسابرسی که در روز شنبه بیست و دوم آبان با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دکتر سیداحسان خاندوزی برگزار گردید، استاندارد حسابداری شماره ۲۲ با عنوان ”گزارشگری مالی میاندوره‌ای“ به تصویب رسید. هدف این استاندارد، تعیین حداقل محتوای گزارش مالی میان­دوره­ای و تعیین اصول شناخت […]

بیشتر بخوانید

پرسش و پاسخ شماره ۱۲۴ کمیته فنی سازمان حسابرسی

پرسش و پاسخ شماره ۱۲۴ کمیته فنی سازمان حسابرسی در خصوص تجدید ارزیابی های بعدی دارایی ها منتشرشد.

بیشتر بخوانید

انتشار فیلمهای آموزشی پیش نویس استانداردهای حسابرسی جدید

انتشار فیلمهای آموزشی پیش نویس استانداردهای حسابرسی جدید (شامل ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۲۰ و ۵۷۰) فیلمهای آموزشی پیش نویس استانداردهای حسابرسی جدید (شامل ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۲۰ و ۵۷۰) در تارنمای سامانه ملی کاتالوگ به آدرس زیر بارگزاری شده است: https://data.gov.ir/web/guest/search?p_p_id=SearchResult_WAR_irphgintopendatasearchresult&p_p_lifecycle=0&_SearchResult_WAR_irphgintopendatasearchresult_any=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C امید است که برای هم حرفه ای های عزیز سودمند واقع گردد. […]

بیشتر بخوانید

جدیدترین کتاب‌های انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی

مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی هفت کتاب زیر را به کارنامه‌ی انتشارات خود در سال 1400 افزود: ______________ (1) واکاوی فاصله بین تئوری و عمل در رشته‌های حسابداری و حسابرسی و تعیین سرفصل‌های مفقوده در آموزش دانشگاهی تألیف: شهناز مشایخ و فاطمه بابایی 172 صفحه چاپ اول: 1400 (2) دستورالعمل حسابرسی بنگاه‌های کوچک (با […]

بیشتر بخوانید