انتشار فیلمهای آموزشی پیش نویس استانداردهای حسابرسی جدید (شامل ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۲۰ و ۵۷۰)

فیلمهای آموزشی پیش نویس استانداردهای حسابرسی جدید (شامل ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۲۰ و ۵۷۰) در تارنمای سامانه ملی کاتالوگ به آدرس زیر بارگزاری شده است:

https://data.gov.ir/web/guest/search?p_p_id=SearchResult_WAR_irphgintopendatasearchresult&p_p_lifecycle=0&_SearchResult_WAR_irphgintopendatasearchresult_any=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C

امید است که برای هم حرفه ای های عزیز سودمند واقع گردد. این استانداردها در حال حاضر روی سایت سازمان حسابرسی بعنوان پیش نویس در مرحله نظرخواهی هستند. از همه عزیزان دعوت می شود در نظرخواهی شرکت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *